Archive | PHP RSS feed for this section

12. Lập Trình Hướng Đối Tượng: Tìm hiểu các phương thức magic

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu những kiến thức rất cơ bản về mô hình lập trình hướng đối tượng. Trong bài lần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các phương thức magic. Một trong những yếu tố giúp cho hướng đối tượng trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Phương Thức […]

Comments Off on 12. Lập Trình Hướng Đối Tượng: Tìm hiểu các phương thức magic Continue Reading →

11. Lập Trình Hướng Đối Tượng: Cơ bản về những khái niệm

Đối với nhiều lập trình viên PHP, Lập Trình Hướng Đối tượng có vẻ là 1 khái niệm gì đó rất kinh khủng và khó hiểu, với rất nhiều cú pháp phức tạp và trở ngại khác nhau. Qua bài hướng dẫn này, các bạn sẽ được tìm hiểu một số khác niệm về lập […]

Comments Off on 11. Lập Trình Hướng Đối Tượng: Cơ bản về những khái niệm Continue Reading →

10. Su dung Mysql trong PHP

Để làm việc với mysql và PHP chúng ta cần nắm 6 hàm cơ bản: 1- Kết nối cơ sở dữ liệu: Cú pháp: [code]mysql_connect(“hostname”,”user”,”pass”)[/code] 2- Lựa chọn cơ sở dữ liệu: Cú pháp: [code]mysql_select_db(“tên_CSDL”)[/code] Ví dụ:[code] $conn=mysql_connect(“localhost”,”root”,”root”) or die(” khong the ket noi”); mysql_select_db(“demo”); [/code] 3- Thực thi câu lệnh truy vấn: Cú pháp: […]

Comments Off on 10. Su dung Mysql trong PHP Continue Reading →

9. Tìm hiểu về Mysql

Mysql là hệ quản trị dữ liệu miễn phí, được tích hợp sử dụng chung với apache, PHP. Chính yếu tố phát triển trong cộng đồng mã nguồn mở nên mysql đã qua rất nhiều sự hỗ trợ của những lập trình viên yêu thích mã nguồn mở. Mysql cũng có cùng một cách truy […]

Comments Off on 9. Tìm hiểu về Mysql Continue Reading →

8. Hàm và gọi lại hàm trong PHP

Để giảm thời gian lặp lại 1 thao tác code nhiều lần, PHP hỗ trợ người lập trình việc tự định nghĩa cho mình những hàm có khả năng lặp lại nhiều lần trong website. Việc này cũng giúp cho người lập trình kiểm soát mã nguồn một cách mạch lạc. Đồng thời có thể […]

Comments Off on 8. Hàm và gọi lại hàm trong PHP Continue Reading →

Code hiển thị time bằng tiếng việt

Dưới đây là một cách hiện thị thời gian với tiếng việt. Các bạn phải save file format utf-8 [code] <?php $str_search = array ( “f”, “b”, “k”, “Mon”, “Tue”, “Wed”, “Thu”, “Fri”, “Sat”, “Sun”, “am”, “pm”, “:” ); $str_replace = array ( “Ngày”, “Tháng”, “Năm”, “Thứ hai”, “Thứ ba”, “Thứ tư”, “Thứ năm”, “Thứ […]

Comments Off on Code hiển thị time bằng tiếng việt Continue Reading →

Vì sao Tôi chọn PHP cho phát triển website

Mỗi bạn cho tôi một ý kiến khác nhau, và cũng chưa lần nào các bạn hỏi  ngược lại tôi rằng tại sao tôi lại chọn PHP. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ tới các bạn  một số điểm khiến tôi chọn PHP làm nền tảng phát triển ứng dụng web. Đây là những  góc […]

Comments Off on Vì sao Tôi chọn PHP cho phát triển website Continue Reading →

7. Khái niệm cơ bản về Cookie và session trong PHP

Cookie và session là hai phương pháp sử dụng để quản lý các phiên làm việc giữa người sử dụng và hệ thống. Việc quản lý phiên làm việc này sẽ giúp bạn tạo ra sự chứng thực hiệu quả bởi việc xác nhận thông tin trước khi truy cập vào một phân vùng cố […]

Comments Off on 7. Khái niệm cơ bản về Cookie và session trong PHP Continue Reading →

6. Tổng quan về mảng và các hàm hỗ trợ trong PHP

Cũng như bao ngôn ngữ lập trình khác. PHP cũng tồn tại một loại dữ liệu được gọi là mảng. Cụ thể hơn Mảng là 1 biến danh sách. Nghĩa là, một biến vốn chứa nhiều phần tử được tạo bởi các số hoặc chuỗi. Nó cho phép chúng ta lưu trữ, sắp xếp thứ […]

Comments Off on 6. Tổng quan về mảng và các hàm hỗ trợ trong PHP Continue Reading →

5. Tìm hiểu quy trình làm việc trên file trong PHP

Một trong những tác vụ đặc biệt của PHP đó là cho phép xử lý dữ liệu trực tiếp thông qua quá trình nhận và đọc nội dung trên 1 file dữ liệu. Điều này giúp cho PHP trở nên tinh tế và dễ tùy biến hơn khi xử lý 1 lượng dữ liệu có […]

Comments Off on 5. Tìm hiểu quy trình làm việc trên file trong PHP Continue Reading →