Archive | September, 2013

Vì sao Tôi chọn PHP cho phát triển website

Mỗi bạn cho tôi một ý kiến khác nhau, và cũng chưa lần nào các bạn hỏi  ngược lại tôi rằng tại sao tôi lại chọn PHP. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ tới các bạn  một số điểm khiến tôi chọn PHP làm nền tảng phát triển ứng dụng web. Đây là những  góc […]

Comments Off on Vì sao Tôi chọn PHP cho phát triển website Continue Reading →

Hướng dẫn Custom Post Type cho người không chuyên

Tại sao tiêu đề mình đặt là “cho người không chuyên”? Đơn giản là đối với khái niệm Custom Post Type, thường thì chúng ta sẽ cần một số kiến thức về PHP nhất định như sử dụng biến, mảng hay đi sâu vào WordPress một chút là bộ lọc. Nhưng bản thân mình không […]

Comments Off on Hướng dẫn Custom Post Type cho người không chuyên Continue Reading →

Hướng dẫn sử dụng WordPress Multisite (WordPress MU)

Cách đây một vài hôm có một bạn nào đó gửi mail yêu cầu mình viết một bài về WordPress MU vì bạn ấy cho rằng hiện nay cũng có rất nhiều người cần áp dụng tính năng bá đạo này vào blog nhưng chưa có một bài hướng dẫn nào thật sự đầy đủ […]

Comments Off on Hướng dẫn sử dụng WordPress Multisite (WordPress MU) Continue Reading →

Hướng dẫn cài đặt wordpress và hoàn thiện blog trên localhost

Mình sẽ Hướng dẫn cài đặt wordpress và hoàn thiện blog trên localhost trong localhost trong vòng 5 phút kèm theo hình ảnh minh họa dễ hiểu Cách cài đặt WordPress thật ra không có gì khó. Thế nhưng để dễ dàng hơn với các người mới sử dụng, mình xin thuật lại chi tiết […]

Comments Off on Hướng dẫn cài đặt wordpress và hoàn thiện blog trên localhost Continue Reading →

7. Khái niệm cơ bản về Cookie và session trong PHP

Cookie và session là hai phương pháp sử dụng để quản lý các phiên làm việc giữa người sử dụng và hệ thống. Việc quản lý phiên làm việc này sẽ giúp bạn tạo ra sự chứng thực hiệu quả bởi việc xác nhận thông tin trước khi truy cập vào một phân vùng cố […]

Comments Off on 7. Khái niệm cơ bản về Cookie và session trong PHP Continue Reading →

6. Tổng quan về mảng và các hàm hỗ trợ trong PHP

Cũng như bao ngôn ngữ lập trình khác. PHP cũng tồn tại một loại dữ liệu được gọi là mảng. Cụ thể hơn Mảng là 1 biến danh sách. Nghĩa là, một biến vốn chứa nhiều phần tử được tạo bởi các số hoặc chuỗi. Nó cho phép chúng ta lưu trữ, sắp xếp thứ […]

Comments Off on 6. Tổng quan về mảng và các hàm hỗ trợ trong PHP Continue Reading →

5. Tìm hiểu quy trình làm việc trên file trong PHP

Một trong những tác vụ đặc biệt của PHP đó là cho phép xử lý dữ liệu trực tiếp thông qua quá trình nhận và đọc nội dung trên 1 file dữ liệu. Điều này giúp cho PHP trở nên tinh tế và dễ tùy biến hơn khi xử lý 1 lượng dữ liệu có […]

Comments Off on 5. Tìm hiểu quy trình làm việc trên file trong PHP Continue Reading →