Tag Archives: run shortcode

Shortcode trong wordpress

1. Tạo shortcode: Cú pháp: Để add shortcode vao bài viết: Tuy nhiên, đôi khi chúng ta muốn chủ động gọi shortcode mà chúng ta tạo ra ở trong code hơn là nhúng nó vào page hoặc post Wordpress cung cấp cho chúng ta hàm do_shortcode để chúng ta có thể gọi shortcode trong code […]

Comments Off on Shortcode trong wordpress Continue Reading →